Hệ thống điện mặt trời tương tác lưới

7:30 sáng, 2019/03/04

Là hệ thống tương tự hệ thống điện mặt trời nối lưới nhưng có thêm nguồn ắc quy dự trữ. Giải pháp cũng ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cấp cho tải sử dụng.

Ưu điểm của giải pháp:

  • Vẫn sử dụng được thiết bị điện khi cúp điện bằng nguồn dự trữ từ ắc quy (đã được ưu tiên sạc đầy từ nguồn điện mặt trời). Số lượng ắc quy được tính toán tối ưu dựa vào nhu cầu tải sử dụng.
  • Phù hợp cho các nhu cầu cần sử dụng thiết bị 24/24, không phụ thuộc vào điện lưới.
  • Tiết kiệm phần lớn chi phí điện, góp phần bảo vệ môi trường

Nhược điểm:

Ắc quy có tuổi thọ thấp hơn toàn bộ hệ thống.

Chi phí đắt hơn so với hệ thống điện mặt trời nối lưới.

Phải có tính toán cụ thể về số lượng ắc quy phù hợp với hệ thống điện mặt trời để đảm bảo đủ để lưu trữ.

Liên kết:

  • Solar Ocean cung cấp giải pháp năng lượng xanh