Hệ Thống Điện Mặt Trời Áp Mái Nối Lưới Phải Đạt Những Tiêu Chuẩn Gì?

4:12 sáng, 2019/08/26

Một hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới phải đạt 7 tiêu chuẩn sau:

  1. Tần Số
  2. Điện Áp
  3. Độ Cân Bằng Pha
  4. Mức Độ Xâm Nhập Của Dòng Điện Một Chiều
  5. Sóng Điện Hài Áp
  6. Tiêu Chuẩn Nối Đất
  7. Bảo Vệ

Đây là những tiêu chuẩn để hệ thống điện mặt trời có thể hoạt động an toàn, và cũng phải đạt các tiêu chuẩn này để có thể nối lưới được. Hôm nay, hãy cùng Solar Ocean đi sâu vào từng tiêu chuẩn nhé:

Tiêu chuẩn 1: Tần số

Hệ thống điện mặt trời nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên lục trong dải tần số  49 Hz đến 51 Hz. Khi tần số hệ thống điện nằm ngoài dải tần số nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 0,2 giây.

Dải tần số 49Hz đến 51Hz là sát với tần số của điện lưới. Việc duy trì giải điện này giúp 2 dòng điện: Điện lưới và điện mặt trời hòa được với nhau và giúp cho các thiết bị trong nhà hoạt động ổn định, không phát sinh sự cố trong quá trình vận hành.

Tiêu chuẩn 2: Điện áp

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. Khi điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải điện áp như đã nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 02 giây.

Tiêu chuẩn 3: Cân bằng pha

Tiêu chuẩn cân bằng pha được áp dụng trong các hệ thống điện 3 pha. Để đạt tiêu chuẩn này thì thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤ 5%.

Tiêu chuẩn 4: Xâm nhập của dòng điện một chiều

Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤ 0,5%.

Với những inverter hiện tại, đạt tiêu chuẩn và chính hãng, con số này nhỏ hơn rất nhiều với con số 0,5%.

Tiêu chuẩn 5: Sóng hài điện áp

Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại điểm đấu nối phải ≤ 6,5%.

Tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện tại điểm đấu nối  phải ≤ 20% dòng điện phụ tải đối với công suất nhỏ hơn 50 kW và ≤ 12% dòng điện phụ tải đối với công suất từ 50 kW trở lên.

Để hiểu thêm về Sóng hài, thì sóng hài là một loại sóng nhiễu không mong muốn và nó thường tác động xấu đến hệ thống điện. Các dạng sóng điện áp sin được tạo ra tại các nhà máy điện, trạm điện lớn thường thì rất tốt. Nhưng qua quá trình di chuyển trên dây về phía phụ tải, đặc biệt là các phụ tải phi tuyến thì các dạng sóng càng bị méo, khi đó dạng sóng không còn là sóng sin mà chuyển thành sóng hài.

Vậy là tổng độ biến dạng sóng hài càng tốt, càng đảm bảo cho các phụ tải hoạt động không gặp lỗi lầm gì, và tăng độ tuổi thiết bị trong gia đình của bạn.

Tiêu chuẩn 6: Nối đất

Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào  lưới  điện  hạ  áp  phải nối đất trực tiếp.

Tiêu chuẩn 7: Bảo vệ

Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối.

Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ của hệ thống điện mặt trời.

Đây là 2 tiêu chuẩn an toàn mà inverter hòa lưới buộc phải có, nó giúp đem lại sự an toàn cho người sửa chữa điện và cán bộ điện lực trong quá trình vận hành hệ thống điện.

 

Liên kết:

  • Solar Ocean cung cấp giải pháp năng lượng xanh