Giải pháp hệ thống

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập

Là giải pháp sử dụng điện mặt trời kết hợp bình ắc quy dự trữ, không cần kết nối với lưới điện. Năng lượng dự trữ trong bình...

Hưng Nguyễn

8:08 sáng - 03/2019

Hệ thống điện mặt trời nối lưới

Là giải pháp giúp tiết kiệm điện năng và đầu tư điện hiệu quả.. Hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới (hay còn gọi là điện...

Hưng Nguyễn

7:31 sáng - 03/2019

Hệ thống điện mặt trời tương tác lưới

Là hệ thống tương tự hệ thống điện mặt trời nối lưới nhưng có thêm nguồn ắc quy dự trữ. Giải pháp cũng ưu tiên sử dụng nguồn...

Hưng Nguyễn

7:30 sáng - 03/2019

Liên kết:

  • Solar Ocean cung cấp giải pháp năng lượng xanh