Cách Tính Thời Gian Hoàn Vốn Điện Mặt Trời Tại Khu Vực Miền Bắc

2:43 sáng, 2019/09/11

Cách tính thời gian hoàn vốn hệ thống điện mặt trời tại Miền Bắc một cách đơn giản, giúp quý khách dễ dàng tính toán và ước lượng hiệu quả của hệ thống điện mặt trời với gia đình mình.

Nhiều hộ gia đình tại miền Bắc đã và đang quan tâm đến điện mặt trời, là nguồn năng lượng sạch giúp giảm thiểu khí nhà kính và là nguồn năng lượng giúp giải quyết bài toán thiếu điện tại Việt Nam trong tương lai gần.

Vậy điện mặt trời ở Miền Bắc lắp đặt cho hộ gia đình có hiệu quả như thế nào, chúng ta hãy thử ví dụ nếu ta lắp một hệ thống 2.64kWp cho một hộ gia đình đang sử dụng 2 triệu tiền điện/tháng sẽ như thế nào nhé:

Bước 1: Tính lượng điện tạo ra trung bình mỗi tháng

Lượng điện tạo ra trung bình mỗi tháng từ điện mặt trời, được tính bằng cách, ta nhân công suất đỉnh của hệ thống với hệ số bức xạ của khu vực và nhân với con số 30 (số ngày của tháng).

2,64kWp x 3,6 x 30 = 285 kWh

Bước 2: Tính số tiền tiết kiệm

Vì điện mặt trời sinh ra làm giảm những số điện bậc cao nhất, nên số tiền tiết kiệm sẽ là:

285 x 2927 x 110% = 917.614 (đồng)

Hệ thống 2.64kWp có giá khoảng 53 triệu đồng, với lượng điện tiết kiệm khoảng 900.000đ/tháng thì thời gian thu hồi vốn của hệ thống sẽ là 4 năm 10 tháng.

Vậy là một hệ thống điện mặt trời ở miền Bắc hoàn toàn có thể hoàn vốn nhanh chóng sau 5 năm và sinh lời thêm trên 20 năm, trong quá trình hoạt động rất ít khi bảo trì và không phát thải khí nhà kính, phù hợp với triệu mái nhà người Việt.

 

Liên kết:

  • Solar Ocean cung cấp giải pháp năng lượng xanh